azadzanavli @ hotmail.com

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi,  PDR 2. Sınıf Öğrencisi Ahıskalı Arif AZİZOV kardeşimiz, “YURT DIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI”nın “NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ”yle ortaklaşa düzenlediği “2. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ”nde “AHISKA’DAN ORTA ASYA’YA UZANAN BİR YOL; AHISKA SÜRGÜNÜ VE AHISKALI TÜRKLER” isimli bildiri sunacaktır.

Yaklaşık 15-20 dakika sürecek olan bildiriyi “SLÂYT GÖSTERİMİ” vasıtasıyla resim ve haritalarla anlatacağını ifade eden Arif AZİZOV kardeşimiz, kısaca açıklamalar vererek ayrıca şu ana başlıklara da temas edeceğini ifade etti: 

-14 KASIM 1944 SÜRGÜNÜNE KADAR AHISKA BÖLGESİ ve AHISKA TARİHİ:

Bu başlık altında 1944’de kadar ki tarihi serüven anlatılacak, “1578 Çıldır Savaşı,” “1828 Osmanlı-Rus Savaşı,” “1829 Edirne Antlaşması,” “1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve Ahıska’nın Osmanlıdan (anavatan) bayağı bir uzaklaşması,” “1914-1918 Birinci Cihan Savaşında Ahıska” ve “1921 Moskova Antlaşması”na özellikle vurgu yapılacaktır.

-SSCB’DE YAŞAYAN BAZI AZINLIKLARIN SÜRGÜNE TABİ TUTULMASI:

1990’lara kadar Ahıskalılarla aynı kaderi paylaşan “Kırımlı Türkler” başta olmakla 1930-1945 yılları arasında sürgüne tabi tutulan diğer Kafkasya Halkları istatistiklerle anlatılacaktır.  

-AHISKALI TÜRKLERİN TOPLUCA SÜRGÜNÜ:

Stalin’in bütün Sovyet halkları üzerinde baskıcı rejimi anlatılacak ve esas konumuzu teşkil eden “14 Kasım 1944 Sürgünü,” sürgünü yaşayan tanıklardan da iktibasla ele alınacaktır…

Diğer ana başlıklar ise şöyledir:

-SÜRGÜNÜN DÜNYA KAMUOYUNDAN GİZLİ TUTULMASI

-SIKIYÖNETİM DÖNEMİ (1944-1956) VE SONRASI YAŞANANLAR

- FERGANA FACİASI VE AHISKALILARIN İKİNCİ KEZ SÜRGÜNÜ

-SONUÇ ve DEĞERLENDİRME...

Mezkûr Kongre 29 Nisan - 01 Mayıs 2016 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde Mevlana şehri Konya’da düzenlenecektir.

Kongre’ye katılması konusunda her türlü desteği veren ve özellikle de teşvik eden Prof. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU hocamıza teşekkür eder, Arif AZİZOV kardeşimizi de medeni cesaretinden dolayı kutlar ve tebrik ederiz!..

Tarih: 30 Nisan 2016 (Cumartesi)

Saat: 09.00-10.15 arası…

Yer: Konya Novotel Otel