Kırgızistan’da, Kırgızlar ve Ahıska Türkleri arasında gerçekleşen olaylar sonrasında, Orok bölgesine intikal eden ve olayları geçmişte yaşanan acı “1989 Fergana Vakasına” dönmemesi adına büyük çaba sarf eden; Bişkek Büyükelçimiz Cengiz Kamil Fırat’ın bakanlığa çağrılarak, Kırgız hükümeti tarafından, Türkiye’ye nota vermesinin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kırgızistan’ın toprak bütünlüğüne tamamen saygı duymakla beraber uluslararası kamuoyunda da insan haklarının en önemli takipçilerinden birisidir. Bu nedenle Kırgızistan’da gerçekleşen olayların bir an önce düzeltilmesini, iki dost ve kardeş ülkenin tarihten dersler çıkarmasını umut ediyoruz.

Ulusam olarak iki tarafın atacağı adımları ve Ahıska Türklerine dönük Kırgız hükümetinin göstereceği davranışların yakın takipçisi olacağımızı bildirmek isteriz.

ULUSAM

Разъяснение по поводу событий в Ороке в Кыргызтане;

После происшествий в Кыргызтане между Турками Ахыска и Кыргызами, прибывший в Орок и прилагавший все старания чтобы, событии не превратились в страдание пережитое в прошлом «Ферганские погромы» ; Посол Бишкека Дженгиз Камиль Фырат был вызван в министерство, и вручена нота Кыргызкого правилтельство в сторону Турции, мы в глубокой печали связи с этим.

Государство Турецкая Республика полностью уважая территориальную целостность Кыргызстана единовременно является одним из важнейших представителей прав человека в международной общественности. Поэтому мы надеемся,что события в Кыргызтане будут исправлены как можно скорее,и что две дружественные и братские страны извлекут уроки из истории.

Как Улусам(Ulusam) мы хотели бы сообщить,что будем внимательно следить за шагами, предпринятыми обеими сторонами, и поведением правительство Кыргызстана по отношению Туркам Ахыска.

Улусам