azadzanavli @ hotmail.com

“İlmin nabzı dergilerde atar” diyen büyükler, kitap için de; “Bir insan bir şey alacaksa kitap almalı. Çünkü hiç bir nimet onun kadar kıymetli olmamıştır” derler. “Kitap, zekâyı kibarlaştırır” diyen merhum Cemil MERİÇ ise; “San Cassino'da çile dolduran Machiavelli, aksamları kütüphanesine girerken kirli libaslarından sıyrılır, bir tâcidarın huzuruna çıkar gibi itina ile giyinirmiş. Sonunda kendi de kitap olmuş. Kitap, yani ışık” diye de devam eder…

Evet, “Kitap biriktirmek altın biriktirmek gibidir. Belki altın kadar değeri bilinmez, fakat kitaplara hak ettikleri alaka gösterildiğinde altının açamayacağı kapılar açar, satın alamayacağı sırlar anlatır.” Belki de bu yüzdendir ki Milli şairimiz Mircevat AHISKALI; “Bütün kütüphaneyi satın al neye yarar, / Kitap okumuyorsan, ilim sende ne arar” diye nazmetmiştir. Eğitimci-Yazar Sait ÇAMLICA ise; “Kitap okumayan insan, savaş meydanında kuru sıkı tabanca kullananlara benzer. Sesi çok çıkar ama hedefi vuramaz” diye devam ederken, bir başkası ise; “Kitaplara not düşülmeli, hatta önemli olan yerlerin altı çizilmeli. Kitaplar kadar düşülen notlar da geleceğe gönderilen mektuplardır. Eskiler bunu çok yaparmış. Okudukları hemen her kitabın kenarına “NOT DÜŞMEK”ten kendilerini alamazlarmış. Kelam-ı sığâr’da ifade edildiği gibi: ‘çizilmeyen kitap, üzülmeye mahkûmdur.’” Hatta bazı insanlar adeta kitaplarla konuşurlarmış.  Öyle ki; “okur, açarmış kitabı ‘nerede kalmıştım?’ diye sorarmış kitap ayracına. Eğer çok gecikmişse ayraç da; ‘asıl sen nerede kaldın?’ diye sorarmış ona.”

Evet, kitapların bizlere; ‘asıl sen nerede kaldın?’ diye sormamaları için yeniden onlara dönmemiz ve yeniden o muhteşem medeniyeti yakalamamız lazım. Çünkü “ilmi, maldan hayırlı” addeden Hz. Ali, aynı zamanda “insanın şerefi ilimledir” diye buyurmaktadır.

21. Asır teknoloji çağında yaşıyoruz. Her ne kadar cağı özetler mahiyette; “internet, telefon, whatsapp, twitter, facebook derken; artık ulaşmak çok kolay herkese, / Belki de bu yüzden değersizdir, herkes herkese” dense de, dengeli ve güzel kullanıldığı sürece teknolojinin de iyi tarafları vardır. Ve yine her ne kadar Albert EINSTEIN; “korkarım ki bir gün teknoloji, insan etkileşiminin önüne geçecek ve aptal bir nesil ortaya çıkacak” dese de, çağın getirisi olan teknolojiyi hayatımızdan tamamen atmamız da doğru olmaz elbet. Tek çare teknolojinin bize hâkim olması değil, bizim ona hâkim olmamızdır.

Konumuzla alakalı bir örnekle devam edecek olursak; eskiden kitap ve kütüphanelere ulaşmak bin bir türlü zahmet gerektirirken, bugün artık bir kısım kitap ve kütüphanelere bir klavye (bir tuş) kadar yakınız. Elbette ki “PDF” ve “E-Kitaplar” kâğıt, kitap ve kalemin yerini vermeye bilir ama yine de bu çalışmalar da takdire şâyândır.  

Bütün bunlardan mülhemle hocalarımız ve öğrenci kardeşlerimizden bize intikal eden hemen her konuyla ilgili “Kitap, Dergi, Makale, Tebliğ, Tezler ve Ansiklopedi Maddeleri”ni “‘PDF’ ve 'E-Kitaplar' Üzerine Bir Derleme” başlığı altında topladık ve siz değerli (öğrenci) kardeşlerimizin istifadesine sunma gayreti içerisinde olduk. Bu çalışmamız vesilesiyle “Sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olanınızdır” hadis-i şerifinin muhtevasına girer miyiz bilemeyiz ama bildiğimiz başka bir hadis-i şerifte ise şöyle buyrulmaktadır:  “Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.”

Bu duygu, idrak ve düşüncelerle mezkûr çalışmayı sunarken sizlere de hayırlı çalışmalar diler, sadaka-i câriye olmasını temenni eder, ümmete de dua bekleriz…

Fahrettin KIRZIOĞLU, “Osmanlılar’ın Kafkas Elleri’ni Fethi, http://www.mediafire.com/download/rcf1v7x8mfagi2u/Fahrettin+K%C4%B1rz%C4%B1o%C4%9Flu+-+Osmanl%C4%B1lar%27%C4%B1n+Kafkas+Elleri%27ni+Fethi+%281451-1590%29+%28OCR%29.pdf

Fahrettin KIRZIOĞLU, “Dede-Korkut Oğuznâmeleri Işığında; Karapapaklar,” http://www.mediafire.com/download/1aw0k6kjs4tiv5p/Fahrettin+K%C4%B1rz%C4%B1o%C4%9Flu+-+Dede+Korkut+O%C4%9Fuznameleri+l%C5%9F%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda+Karapapaklar+%28OCR%29.pdf

Fahrettin KIRZIOĞLU, “Yukarı-Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar ,” http://turuz.com/book/title/yukari-kur-ve-choruq-boylarinda-qipchaqlar-ilk-qipchaqlar-m-o-viii-m-s-xi-yy-ve-son-qipchaqlar-Faxreddin+Qırzıoghlu-1118 

Fahrettin KIRZIOĞLU, “Kars İli ve Çevresinde Ermeni Mezalimi: 1918-1920,” http://www.ebooks.az/book_QRc5Xv28.html

Mecit DOĞRU, “Yukarı Kür Boylarının Yeradları Üzerinde Bir Araştırma,” http://turuz.com/book/title/Yukar%C4%B1+K%C3%BCr+Boylar%C4%B1n%C4%B1n+Yeradlar%C4%B1+%C3%9Czerinde+Bir+Ara%C5%9Ft%C4%B1rma+-+Mecit+Do%C4%9Fru

Ahmet GÖKBEL, “Kıpçaklar ve Kumanlar,” https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=364331

Ahmet GÖKBEL, “Kıpçaklarda Sosyo-Kültürel ve Dinî Yapı,” https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=364828

Ahmed NİYAZOV “XIX. Asır Kafkasya Medreselerine Genel Bir Bakış -Car-Balaken Örneği,” http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/ilahiyatdergisi_60277.pdf

Yunus ZEYREK, “Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri,” http://www.ahiska.org.tr/kitap_muhteviyat/ahiska%20bolgesi%20ve%20ahiska%20turkleri.pdf

Yunus ZEYREK, “Dede Korkut Kitabı,” https://www.otuken.com.tr/u/otuken/docs/d/e/dedekorkut-1448535253.pdf

SERBEST-DEMİRCİ, “Kars ve Çevresinde Rus Yönetimi,” http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/SERBEST-B%C3%BCrkan-DEM%C4%B0RC%C4%B0-N.-Sava%C5%9F-KARS-VE-%C3%87EVRES%C4%B0NDE-RUS-Y%C3%96NET%C4%B0M%C4%B0-KARSKAYA-OBLAST-1878-1917.pdf

KAHRAMAN - İBRAHİMOV, “Kafkaslar’dan Sürgün Bir Toplumun Bitmeyen Göçü: Çanakkale’de Ahıska Türkleri,” http://cografya.ege.edu.tr/22_2_kahraman.pdf

SAKALLI - ÖZCAN “Amerika’da Yaşayan Ahıska Türklerinin Evlenme Âdetleri Üzerine,” http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/109/20.pdf

“Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) İle İlgili Bir Kısım Eserler,” https://yadi.sk/d/tHUsId4mfvwgD

“44 Ciltte Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,” https://yadi.sk/d/ob_MjwEmniiBP

Serpil ERSÖZ, “Ahıska’da İki Büyük Ağız Grubu: Terekeme ve Yerli Türk Ağzı,” http://www.tekedergisi.com/Makaleler/932628620_7ers%C3%B6z%20ah%C4%B1ska%20t%C3%BCrkleri.pdf

Coşkun TOPAL, “Güney Kafkasya’da İstikrar ve Ahıskalıların Vatana Dönüş Sorunu,” http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1678151102_34topalcoskun.pdf

Rasim BAYRAKTAR, “Sovyetlerin Milliyetler Politikası ve Ahıskalı Türkler,” http://isamveri.org/pdfdrg/D00036/2012_35/2012_35_BAYRAKTARR.pdf

Rasim BAYRAKTAR, “Zorunlu Göçten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa,” http://www.ilafdergi.hitit.edu.tr/Makaleler/222158956_24.05.pdf

Cemile ŞAHİN “Rus Yayılmacılığına Bir Örnek: 1944 Kırım Türklerinin Sürgünü,” http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/sahin_cemile.pdf

Alper İPEK, “Sovyetler Birliği’nin Dağılması Karşısında Sovyet İnsanının Tepkisizliğinin Nedenleri,” http://www.kho.edu.tr/akademik/enstitu/savben_dergi/141/5.pdf

İkram ÇINAR, “Küreselleşme, Eğitim ve Gelecek,” http://www.keg.aku.edu.tr/arsiv/c2s1/c2s1m2.pdf

Erdinç DEMİRAY, “Anavatanlarından Sekiz Ülkeye Dağıtılmış Bir Halk: Ahıska Türkleri,” http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1522246473_49Demiray%20Erdin%C3%A7_S-877-885.pdf

Burhan ÖZKOŞAR, “Ahıska Türkleri ve Vatana Dönüş Mücadelesi,” http://www.bilgelerzirvesi.org/bildiri/stk/3.pdf

Muharrem YILDIZ, “Kafkasya’da Yaşayan Türklerin Dini Hakkında Sosyo Kültürel Bir Araştırma (Dünden Bugüne Kafkasya,”) http://www.farukarslan.com/wp-content/uploads/2011/11/Kafkasya.pdf

Hatem TÜRK, “Salkım Söğütlerin Gölgesinde Romanının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi,” http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/1054692763_8.pdf

Suat KOLUKIRIK, “Sürgün, Toplumsal Hafıza ve Kültürel Göç: ABD’deki Ahıska Türkleri Üzerine Bir Araştırma,” http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423873068.pdf

Nergis BIRAY, “Sürgünden Honaz'a Ahıska Türkleri,” http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/nergis_biray_ahiska_turkleri.pdf

“Ahıska Tarihiyle İlgili Genel (Kitap, Makale, Tebliğ ve Tezler ) Arşiv,” http://www.ahiskalilar.org/ahiskaarsivi/

Ramazan ŞEŞEN, “İbni Fazlan Seyahatnamesi,” https://yadi.sk/i/LPcxPQEmkQtM2

Ebulgazi Bahadır HAN, “Şecere-i Terakime tercümesi,” https://yadi.sk/i/sXaHGQunqGwCN

Mustafa EKİNCİKLİ, “Türk Ortodoksları,” http://www.slideshare.net/ihramcizade/trk-ortadokslari

“21 Ciltte Türkler Ansiklopedisi,” https://archive.org/details/TurklerAnsiklopedisi

“Kuzey Kıpçak Türkçesi”nin en önemli eserlerinden “Codex Cumanicus,” https://yadi.sk/i/Am7Uor3aqrvvy

 U. A. Evstigneev, “Кыпчаки: Этнос И Его Имя,” http://cyberleninka.ru/article/n/kypchaki-etnos-i-ego-imya

A. Timur BİLGİÇ, “Tarih Terimleri Sözlüğü,” https://yadi.sk/i/8fDcjYlJpik67

Ekrem Hakkı AYVERDİ, “Avrupa'da Osmanlı Mimari Eserleri-1ve 2,” https://yadi.sk/i/HCDlbWSQk9z3R

Ekrem Hakkı AYVERDİ, “Avrupa'da Osmanlı Mimari Eserleri-3,” https://yadi.sk/i/-gDVEor_k9z4k

Ekrem Hakkı AYVERDİ, “Avrupa'da Osmanlı Mimari Eserleri-4,” https://yadi.sk/i/w4s-n62ck9z2e

Halil İNALCIK, “Tarihe Düşülen Notlar,” https://yadi.sk/i/5RrQed5omBZjh

Halil İNALCIK, “Rönesans Avrupası,” https://yadi.sk/i/J3hIs2g6pzSm4

Talat TEKİN, “Orhon Türkçesi Grameri,” https://yadi.sk/i/0rQU5NbXochae

“Yazma Eser Arşivi ve Gazeteler,” https://yadi.sk/d/IsanIZE6r8nSe

Doğan CÜCELOĞLU, “Başarıya Götüren Aile,” https://yadi.sk/i/kXXD80Ibr5xU9

Descartes, Felsefenin İlkeleri,” https://yadi.sk/i/JY4U20m4qhzKo

Jack GOODY, “Tarih Hırsızlığı,” https://yadi.sk/i/gBD9iF5xqrDMa

Ahmet CEVİZCİ, “Felsefe Sözlüğü,” https://yadi.sk/i/7j8M2G47qv57c

el Muhasibi, “er-Ri'aye Kalb Hayatı,” https://yadi.sk/i/9CeQSKwAqwE8i

Sivas Sempozyumu 2010, “Çeşitli Yönleriyle Kerbela 1-2-3.Cilt,” https://yadi.sk/i/QtB78ZJxoPb56

İbn-i Haldun, “Mukaddime1-2-3.Cilt,” https://yadi.sk/d/9cKSa6SUqt9ja

“Kuantum, Fizik ve Evren,” https://yadi.sk/d/l-cGSPo0kJJG5

“İstanbul Ansiklopedisi,” https://yadi.sk/d/IpRr8Iz7qzy2H

“Qardaş Köməyi (Kardeş Yardımı [Orijinal Metin ve Latınize]),” http://www.ebooks.az/book_53pzDgJB.html

Betül ASLAN, “I. Dünya Savaşı Esnasında "Azerbaycan Türkleri"nin "Anadolu Türkleri"ne "Kardaş Komeği (Yardımı)" ve Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi,” http://www.ebooks.az/book_zmTyYFwb.html

“Sanat, Sanat Felsefesi, Modern Sanat, Estetik ve Postmodernizm,” https://yadi.sk/d/FWWNimowqpePk

Osman BAKAR, “İslâm Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi,” https://yadi.sk/i/1liMrhCoqaJDv

“Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri,” https://yadi.sk/d/-ddbor5pkqtSH

“Cemil Meriç Eserleri,” https://yadi.sk/d/4a-dSaVqcciW7  

“Arapça Hikâye Kitapları,” https://yadi.sk/d/LnKorDwTjy7yM

Mehmet Akif ERSOY, “Safahat,” https://yadi.sk/i/v46wIB04r4yXL

Süleyman ÇELEBİ, “Mevlid,” https://yadi.sk/i/Dr7xXMSar6VQu

Mehmet BAYRAK , “Alevilik ve Kürtler,” https://yadi.sk/i/hcL1_vP9qwR2N

Milel ve Nihal Dergisi, “Yahuda İncili,” https://yadi.sk/i/eLOu2RkipzE5c

İmam MALİK , “Muvatta-3,” https://yadi.sk/i/_MQ1YX0Qr9iGg

“Sesli Eserler,” https://yadi.sk/d/wR5fWtFaPgSya

“Sözlükler, Dil ve Türkçe,” https://yadi.sk/d/fYR-QZWFgdCy5

“Osmanlı Tarihiyle İlgili Kitap Arşivi,” https://yadi.sk/d/Npxb_54PjeBq4

“Radyo Tiyatrosu (Sesli Bilgi ve Belgeler),” https://yadi.sk/d/Q87wuwJwM9A5Z

“Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri,” https://yadi.sk/d/d02vQC4jqtD6N/%C3%96mer%20Nasuhi%20Bilmen%20Tefsiri

“Türk, Tarih ve Mitoloji Kitapları,” https://yadi.sk/d/EXDha_f5gp9Pj

Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd et-Taberî, “Milletler ve Hükümdarlar Tarihi,” https://yadi.sk/d/EoEKXLDPqbUsm

“Türk Tarih Kurumu"nun Yayın Organı ‘BELLETEN’ Dergisinin Tüm Sayıları”, https://yadi.sk/d/ZaLB6N6IkLu7U

Ramin SADIGOV, “Rusya Kurucu Meclisi: Tarihi Gelişimi ve Bolşevikler Tarafından Feshi,” http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi43_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/sadikov_ramin.pdf

Ramin SADIGOV, “Şubat Devriminden Sonra Rusya’da İktidar Mücadelesi: Ekim Devrimi’ne Giden Yol,” http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1575/17090.pdf

Ramin SADIGOV, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İlk İstanbul Sefiri Yusuf Vezir Çemenzeminli’nin Fransa’daki Muhaceret Yılları,” http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1956/20489.pdf

Asif HACILI, “Ahıska Türkleri: Vatan Bilgisi,” http://www.ebooks.az/book_uM34Ub0g.html

Roland BRETON, “Dünya Dilleri Atlası,” https://yadi.sk/i/LO-OMRB4qVxG4

Hilmi Ziya ÜLKEN, “Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi,” https://yadi.sk/i/TqIizWOEqaris

İbn Kayyım El-CEVZİYYE , “Zadul-Mead (6 Cilt ),” https://yadi.sk/d/wle2i68TqcsLq

Ebu'l-Hasen el-EŞ'ARÎ, “İlk Dönem İslam Mezhepleri,” https://yadi.sk/i/2gvKKIQXqaJNE

“Diyanet İslâm Ansiklopedisi'nde Osmanlı Padişahları (Kronolojik Sıraya Göre),” https://yadi.sk/i/K_XHbfr3qdXy3

Fuat KÖPRÜLÜ, “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar,” https://yadi.sk/d/5s7vX-RWqepXM

Zeynep Aksel WİLHELM, “Adım Adım Sağlık,” https://yadi.sk/i/afVDqReyqUrwH

Kemal BEYDİLLİ, “Bir Yeniçerinin Hatıratı,” https://yadi.sk/i/V4AxNqvbqUjPq

“Eleştirel Pedagoji Dergisi,” https://yadi.sk/d/3gH3C_MLqWsk7

“Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi 13 ciltte,” https://yadi.sk/d/CYytoPp7qigJc

Ian MORRİS, “Dünyaya Neden Batı Hükmediyor,” https://yadi.sk/i/G9QXOT-iphJYe

Zeki Velidi TOGAN, “Sovyetlerin Türkistanda Tatbik Ettikleri Siyasetin Son Safhaları,” https://yadi.sk/i/QAtINC5vqSzZn

Erdal İLTER, “Ermeni Meselesi ve İngiltere'nin Rolü,” http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1152/13545.pdf

Hasan Basri ÇANTAY, “Âkifname (Mehmed Âkif),” https://yadi.sk/i/iWwbuv0hpnSNH

Abdullah EKİNCİ, “Ortadoğu'da Marjinal Bir Hareket: KARMATÎLER,” https://yadi.sk/i/BKDDTtppjmNLm

W. Montgomary WATT, “Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu,” https://yadi.sk/i/n3rtmXo2qQCUp

Doğan CÜCELOĞLU, “İnsan ve Davranışı,” https://yadi.sk/i/xq4Fm_-_qRcfZ

Erol GÜNGÖR, “20. Asrın Manası,” https://yadi.sk/i/S21S_GpMqNEpf

Erol GÜNGÖR, “Tarihte Türkler,” https://yadi.sk/i/gfxofHVfqMBjE

Şevket PAMUK, “Osmanlı İmparatorluğunda Paranın Tarihi,” https://yadi.sk/i/mIh8YSDHqNLPM

Cecil John EDMONDS, “Kürtler, Türkler ve Araplar,” https://yadi.sk/i/4nZDSIT2eZbD2

“Bir Kısım İslamî Eserler,” https://yadi.sk/d/sdQTmHRZnkGXo

“İslam Felsefesi’yle İlgili Bir Kısım Eserler,” https://yadi.sk/d/QoijpqFLkQz8U

“Ortadoğu’yla İlgili Bir Kısım Eserler,” https://yadi.sk/d/tvJQoLuggrML6

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Bütün Eserleri,” https://yadi.sk/d/SXFADbfInuCVM

Edward H. CARR “Tarih Nedir,” https://yadi.sk/i/JWgBkPHYYVFy2

“İmam Gazali Eserleri,” https://yadi.sk/d/Gbm2LdHEptoeq

Gazali, “Felsefenin Temel İlkeleri,” https://yadi.sk/i/9paq2iYHe2CBS

İbn Battuta, “Seyahatname,” https://yadi.sk/i/55WDI8MbmmbDP

Ignace GOLDZİHER, “Klasik Arap Literatürü,” https://yadi.sk/i/zoTnzY9jg6QS9

N.V.YELİSEYEVA, “Yakın Çağlar Tarihi,” https://yadi.sk/i/u7y_NxB8qGzjQ

Vecdi AKYÜZ, “Arapçada Sayılar,”  https://yadi.sk/i/NSvxCCIrqGuhF

“Osmanlıca Matbu Eserler Arşivi,” http://www.tarihsinifi.com/9369/osmanl%C4%B1ca-matbu-eserler-ar%C5%9Fivi.html

Nigel WARBURTON, “Felsefenin Kısa Tarihi,” https://yadi.sk/i/SNCFbTk1mDsvV

“Türk Tarihinin Ana Hatları,” https://yadi.sk/i/AIxUTTJcq7mTn

Zeki Velidi TOGAN, “Umumi Türk Tarihine Giriş,” https://yadi.sk/i/2MIacSk1q7pve

“National Geographic Maps - 100 Yılın Haritaları (1888-1999),” https://yadi.sk/d/xET-WJLWgSycD

Muhammed İKBAL, “İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu,” https://yadi.sk/i/5unbJIP_q37hD

“Bir Kısım Felsefi Eserler,” https://yadi.sk/d/bM_b6sAopzMqq

“Hadis-i Şerif ve Hadis-i Şerif Setleri,” https://yadi.sk/d/KFAvXey5kjyAu

Andreas TİETZE, “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati-1,” https://yadi.sk/i/wrLOQ5KUpwEzL

Andreas TİETZE, “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati-2,” https://yadi.sk/i/wpx42cuipwG6H

“Psikoloji İle İlgili Kitaplar-1,” https://yadi.sk/d/iA_X6SpqgZBGe

“Psikoloji İle İlgili Kitaplar-2,” https://yadi.sk/d/FFs10IpWh76G4

Mustafa TANRIVERDİ, “Rusya İmparatorluğu’nun Kafkasya’da Ermenileri İskân Politikası ve Türklerin Göçü,” http://haypedia.com/makale/Osmanl%C4%B1%20Tarihi/3fe930a7-9677-4033-ba0a-0dd71e18fe9b.pdf

Muallâ Uydu YÜCEL, “İgor Destanı,” http://www.ttk.gov.tr/templates/resimler/File/Makaleler/258/258_3/258_3.html

“12 Ciltte Evliya Çelebi (ö. 1095/1684 [?]) Seyahatnamesi,” https://yadi.sk/d/2JRMdSk3oqhJp

Ahmet ŞİMŞİRGİL; Ekrem Buğra EKİNCİ, “Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle,” https://yadi.sk/i/8Ph2ofOaitSYY

“Türkoloji İle İlgili Eserler,” https://yadi.sk/d/nYOJ4WVbkQDWF

“Dil Bilimi ve Türk Dili İlgili Kitaplar,” https://yadi.sk/d/PRzo6QNIoqd3o

“Yazma Eser Arşivi ve Matbuu Eserler,” https://yadi.sk/d/Eovma3rWosMyA

Yusuf Has HACİP, “Beş Ciltte Kutadgu Bilig,” https://yadi.sk/d/_He-L9CQmdFqk

“Selçuklu Devleti Tarihiyle İlgili Eserler,” https://yadi.sk/d/UkkmIOpckBTtg

Mehmet Akif ERSOY, “Kuran Meali,” https://yadi.sk/i/7KW5UrJGr3CfY

“Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri,” https://yadi.sk/d/jXV0yS2JpzE5n

“Arapça ve Farsça Kaynaklar,” https://yadi.sk/d/gxMFvEOipyBrJ

“Özbekistan Milli Ansiklopedisi,” https://yadi.sk/d/_8r43fE7mdHP9

“Tatar Tarihi,” https://yadi.sk/d/JLx6xUiomdJUJ

 “Alevilikle İlgili Kitap ve Makaleler,” https://yadi.sk/d/PnDbq41vptoRf

“Mantıkla İlgili Kitap ve Makaleler,” https://yadi.sk/d/G5B7Ixckhoasf

“Doğu ve Batı Düşünce Dergisi,” https://yadi.sk/d/s6uTAuxQfUyfG

“Kamus-i Türkî,” https://yadi.sk/i/2QevePmjr6u5a

Kazım YETİŞ, “Semiha Ayverdi Hayatı ve Eserleri,” https://yadi.sk/d/YOkMh1vzqcZTb

Aydın SAYILI, “Beyruniye Armağan,” https://yadi.sk/i/Ky1l3tNXrGUfE

George MAKDİSİ, “İslam'ın Klasik Çağında ve Hıristiyan Batı'da, Beşeri Bilimler,” https://yadi.sk/i/0KKLp47zqfdVs

Reşîdü'd-dîn FAZLULLAH, “Selçuklu Devleti,” https://yadi.sk/i/zsiQpoabkWkow

İbn RÜŞD, “Din-Felsefe Tartışması,” https://yadi.sk/i/Ye5dunNLptq3p

Isaac NEWTON, “Doğal Felsefenin Matematiksel İlkeleri,” https://yadi.sk/i/Mr9p7Ig7q5YME

Davut OKÇU, “İslam’dan Ayrılan Cereyanlar Yezidilik ve Yezidiler,” https://yadi.sk/i/ODC3PpU8mrkhD

Iasha BEKADZE, “XVI. Yüzyıl Sonlarında Çıldır Eyâleti Posof Sancağı’nın Güney Nahiyesi,” http://www.dergikaradeniz.com/web/upload/icerik/28/8.pdf

Iasha BEKADZE, “XVI. Yüzyıl Sonu - XVII. Yüzyıl başlarında Çıldır, Nâm-ı Diğer Ahıska Eyâleti’nde Balıkçılık Sanayisi,” http://www.dergikaradeniz.com/web/upload/icerik/29/14.pdf

Iasha BEKADZE, “Gürcistân Vilâyeti Kanunnâmeleri’nin Değerlendirilmesi,” http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kdeniz/article/viewFile/5000130170/5000119225

Shota BEKADZE, “1595 Yılında Çıldır Eyaleti Ahıska Sancağı’nın Otskhe Nahiyesi,” http://www.turkishstudies.net/Makaleler/2053435295_06BekadzeShota-trh-81-98.pdf

Shota BEKADZE, XVI. Yüzyıl Sonlarında Çildir Eyâleti Kentleri'nin Sosyal Ve Ekonomik Durumu: Aspinza Örneği,” http://www.turkishstudies.net/Makaleler/488427263_06BekadzeShota-trh-77-95.pdf

Shota BEKADZE, XVI. Yüzyılda Raça Nahiyesi,” http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1464941344_20BekadzeShota-sos-403-418.pdf

Shota BEKADZE, XVI. Yüzyılda Çıldır Eyaleti Ahıska Sancağı’nın Ude Nahiyesi,” http://www.turkishstudies.net/Makaleler/994820377_11BekadzeShota-trh-187-205.pdf

“Farklı Konularla İlgili Makaleler,” https://www.tarihtarih.com/?Syf=39&search=K%C4%B1p%C3%A7ak

“Türk Dünyasıyla İlgili Farklı Makaleler,” https://www.tarihtarih.com/?pnum=9&pt=T%C3%BCrk+D%C3%BCnyas%C4%B1

Tarih ve Medeniyetle İlgili Farklı Makaleler,” https://www.tarihtarih.com/?pnum=36

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyyeyle İlgili Farklı Makaleler,” https://www.tarihtarih.com/?pnum=7&pt=Osmanl%C4%B1

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-1,” https://yadi.sk/d/nPDH_pSRkb9NE

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-2,” https://yadi.sk/d/4GjC9eMxdkXNT

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-3,” https://yadi.sk/d/jeTDHIbMofMRB

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-4,” https://yadi.sk/d/annrYLiiZDLrP

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-5,” https://yadi.sk/d/hcisTqS8kRpxZ

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-6,” https://yadi.sk/d/WVCC1xGTnnvHb

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-7,” https://yadi.sk/d/ZB9BdFC2o3aMG

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-8,” https://yadi.sk/d/bE7RypnQme4EF

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-9,” https://yadi.sk/d/eIbeip9fkFQnX

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-10,” https://yadi.sk/d/JyiQQkfneAn7n

“Farklı Konularla İlgili Sesli Eserler,” https://yadi.sk/d/wR5fWtFaPgSya

YENİ EKLENENLER...

 “Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Özel Arşivi,” https://yadi.sk/d/giwCMWlmhFnvo

Ferit DEVELLİOĞLU, “Osmanlıca Türkçe Lügat,” https://yadi.sk/i/CgMVwQzVngcqg

Gordon MARSHALL, “Sosyoloji Sözlüğü,” https://yadi.sk/i/c8uI0LaxrN3Ds

Fuad KÖPRÜLÜ, “Osmanlı Devletinin Kuruluşu,” https://yadi.sk/i/qe_pTOhIrPnNY

Fuat KÖPRÜLÜ, “Türk Edebiyatı Tarihi,”  https://yadi.sk/d/hPX8x7l0rKDTA

“Doc” ve “Word” Formatında "Tarih Detaylı Konu Anlatım Dokümanları,” http://www.guncelkpssbilgi.com/tarih-detayli-konu-anlatim-dokumanlari/

Osman TURAN, “Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti,” https://yadi.sk/d/Fcu5C35CrQBDz

“Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,” https://yadi.sk/d/fPTgXA6vrF3so

“Tarihi Haritalar,” http://humus.livejournal.com/4911254.html

“Yabancı Yazarların Romanları,” https://yadi.sk/d/y6PhUEw8gVmeP

“Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih,” https://yadi.sk/d/CYytoPp7qigJc

“Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi,” https://yadi.sk/d/SrhytQz_qzm2w

“Reşit Rahmeti Arat Hoca makaleleri,” https://yadi.sk/d/JYJaQUVmrR5pD

Hüseyin Namık ORKUN, “Türk Sözünün Aslı,” https://yadi.sk/i/E5lYrhjsrQZEJ

Ayrıca farklı konularla ilgili kitaplar “Tarih Portalı” (http://history.az/Kitabxana/Kitablar/) ve “Prezident (Cumhurbaşkanı) Kütüphanesi” (http://www.ebooks.az/category_history.html) sayfasından, “Lisans Üstü Tezler” “YÖK Ulusal Tez Merkezi”nden (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/), makaleler ise “İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) İlahiyat Makaleler Veri Tabanı”ndan (http://ktp.isam.org.tr/) “PDF” olarak temin edilebilir.