harunbozkurt66 @ hotmail.com

Konuşma doğumumuzdan ölümümüze kadar en çok kullandığımız iletişim yollarındandır. Konuşmak, isteğimizi, arzumuzu dinleyene aktarmak, geçmişte olduğu gibi günümüzde en değerli özelliğimizdir. Sosyalleşmemizdeki en önemli mihenk taşlarından olan konuşma anlatıya dayalı bir yetimizdir.

Bu bağlamda insanlarla iletişim kurmamızda önemli bir unsur olan Drama hayal gücünü kendi olmayan birisi olmak için kullanmaktır ve herhangi bir zamanda veya herhangi bir yerde gerçekleşebilir.

Yaratıcı drama ise; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçlarına baktığımızda:

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
 • İletişim becerileri geliştirme
 • Moral değerleri geliştirme • Kendini tanıma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Dil becerilerini geliştirme
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
 • Hayal gücünü geliştirme
 • Dinleme becerilerini geliştirme
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

 

Yaratıcı drama gündelik sosyal yaşantımızda etkileri vardır. Aslında yaşam bir dramadır. İnsanlar daima doğaçlama ve oyunculuk yapar. Bu bağlamda, ilk kez biriyle tanışan kişinin konuşması, doğaçlama ile başlar ve hayatın ona sunduğu senaryo içerisinde rolünü oynatarak devam eder. Gündelik yaşantımızda olaylara daha yaratıcı farklı açıdan estetik bir bakış açısıyla yaklaşmamızı sağlar.

Eleştirel bir bakış açısıyla düşüncelerimizi ifade etme olanağı sağlar. Yaratıcı drama bir gurubu oluşturan kişilerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak rol yaparak canlandırarak bazı şeyleri anlatmak aktarmaktı, buda bizlere sosyal yaşamda birlikte hareket etme duygusu kazandırır.

Başarı birliktelikle daha hızlı gelir. Kişi kendisini konuştukça başkalarına ifade ettikçe insanlarla iletişimi artar. İnsan kendini konuştukça, başkalarına rahatça anlattıkça, kendini daha iyi tanıyarak daha kolay ifade etme şansı yakalar, kendine olan güven duygusu artar. Olaylara daha geniş perspektiften yaklaşır.

Kendini anlatmada ya da herhangi bir olaya yorumunda eleştirel olarak yaklaşabilir, bu hayal gücünü geliştirerek kendini daha iyi ifade ederek farklı çözüm yolları ortaya koyabilir.

Yaratıcı dramayla kişi guruplarla, insanlarla daha iyi iletişim kurabilir. Bireyde guruplarla çalışınca empati duygusu daha iyi gelişir. İnsanların yerine kendini koymayı onları dinlemeyi, ortak hareket edebilmeyi sağlar.

Özetle yaratıcı drama sosyal yaşantımız içerisinde yer alır ve yaşantımızın daha anlamlı olmasını daha farklı olmasını daha bilinçli olmasını sağlar.

Aslında yaratıcı drama bizi sıradanlıktan çıkarır, kendimizin farkına varırız. Empati yapararak İnsanlarla beraber hareket etmeyi, bazen ortak akıl yürütmeyi sağlarız.

Hayata olaylara eleştirel bakışla yaklaşarak, farklı estetik bir sonuç ortaya koyarız. Yaratıcı drama temel eğitimden başlayarak eğitimin her anında alanında yer almalıdır. Kişiler bu vesileyle  kendini tanıma ve gerçekleştirmede bireysel farkındalık yaratmada gurup olarak çalışabilmede kendini geliştirmelidir .