TÜRK VE RUS KAYNAKLARI IŞIĞINDA 1989 FERGANA
OLAYLARI Khalida DEVRISHEVA* 

DEVRİSHEVA, Khalida, (2019), “Türk ve Rus Kaynakları Işığında 1989 Fergana Olayları”, Belgi Dergisi, C.2, S.17,
Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Kış 2019/I, ss. 1170-1187.

makale:

 

makale lınkı: https://drive.google.com/file/d/1Tl805YLTUOniMSVbscOZ-teFW1L6OZd9/view?usp=sharing