Türk Konseyi Uluslararası Gözlemci Misyonu, 10 Haziran 2019 tarihinde Nur-Sultan'da düzenlendiği basın toplantısında Kazakistan Cumhuriyeti Erken Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin seçim gözlem sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştır.

Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu başkanlığını yürüten Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov, Kırgız Cumhuriyeti Parlamentosu (Jogorku Kenesh) Üyeleri Almaz Ergeshov ve Urmat Samayev, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından Büyükelçi Metin Kılıç’ın katılımıyla 10 Haziran 2019'da Nur-Sultan'da düzenlenen basın toplantısında Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin Misyonunun çalışmalarının sonuçlarını kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Türk Konseyi Sekreteryası personelinin yanı sıra Merkezi Seçim Komitesi temsilcileri, Kazakistan dışındaki Üye Devletlerin akademisyenleri ve devlet görevlilerinden oluşan Misyon, 5-9 Haziran 2019 tarihleri arasında Nur-Sultan ve Almatı kentlerinde faaliyetlerini sürdürmüştür.

Birçok ulusal ve uluslararası medya kuruluşunun katıldığı basın toplantısında, Genel Sekreter Yardımcısı Gozalov, Misyonun seçim öncesi süreç ve seçim günü ile ilgili bulgularını paylaşmış, Misyonun herhangi bir ciddi teknik sorun tespit etmediğini ve seçimin ulusal mevzuata ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yapıldığını belirtmiştir. Genel Sekreter Yardımcısı, seçim sonuçlarının Kazakistan Cumhuriyeti'nin barış, istikrar ve refahını güçlendireceğine duyduğu inancı dile getirmiştir.

Misyonun diğer üyeleri de gözlem çalışmalarının sonuçlarını paylaşmışlar ve Merkez Seçim Komisyonu'nun seçimlerin başarılı bir şekilde düzenlenmesi ve yürütülmesinde gösterdiği çabalardan duyulan memnuniyeti ifade etmişlerdir..

Misyonun gözlem faaliyetlerine dayanarak Sekretarya tarafından hazırlanan açıklama https://bit.ly/2ME2Qwn adresinde bulunmaktadır.