Bu gün ajanslarda geçen haberlere göre Kanada Parlamantosu Dışilişkiler Komitesi,  Kırım Türkleri Sürgününü Soykırım olarak tanıdı ve birçok ülkelerdede tanınması için girişimler sürüyor. bu biz ahıska Türkleri nin Atayurdu Ahıskadan Sürgünününde Soykırım olarak Dünya nezdinde tanınması için bir örnek teşkil edebilir.

Konuyla ilgili Akademisyen-yazar Sayın Kürşad Zorlunun Twetterdan ypaylaştığı yorumu ve qha nın haberini bilgilerinize paylaşıyoruz.

Ajans Ahıska - Ahıska Türklerinin Haber Ajansı

 

 

Kürşad Zorlu: ÖNEMLİ Gelişme:Kanada Parlamentosu Dışilişkiler Komitesi, 18 Mayıs 1944 Kırım Türklerinin sürgününün SOYKIRIM olduğunu kabul etti. Bu konuda 25 ülkeyle görüşmeler sürüyor. Benzer kararlar Ahıska Türkleri ve diğer topluluklar açısından da örnek teşkil edecek.

------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

QHA nın haberi:

KANADA PARLAMENTOSU DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNDAN KIRIM TATAR SOYKIRIMI İLE İLGİLİ KRİTİK KARAR

Kanada Parlamentosu Dışişleri Komisyonunun Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanıyan tasarıyı kabul ettiği bildirildi.

Milletvekili Borys Wrzesnewskyj’in başvusu üzerine Kanada Parlamentosu Dışişleri Komisyonuun 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanıyan tasarıyı kabul etti. Wrzesnewskyj söz konusu gelişmenin haberini Facebook sayfasından, “Bugün (14 Haziran 2019) erken saatlerde, Kırım Tatarlarının ikonik lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na (Kıyiv’de) Ottawa’dan telefonla iyi haberler ilettim. Aşağıdaki haber bültenine bakın” sözleriyle duyurdu.

Haberin tam metni şu şekilde:

“Milletvekili Wrzesnewsky’nin Kırım Tatarı Soykırım tasarısı, Dışişleri Komitesinden geçti. Bugün Kanada’nın Dış İlişkiler ve Uluslararası Kalkınma Daimi Komitesi, Etobicoe Merkezi Milletvekili Borys Wrzesnewskyj tarafından 1944 yılında Stalin tarafından Kırım Tatarlarının sürgün edilmesinin soykırım olarak tanınmasına (yönelik) bir tasarıyı onayladı. Birkaç Muhafazakar milletvekilinin Dışişleri Komitesi’ndeki tasarıyı zamanın geçmesi umuduyla göz ardı etme çabalarına rağmen, Wrzesnewsky’nin sabır ve sebat etmesi sonunda sonuç verdi. Nihayetinde tasarı oy birliği ile kabul edildi.

Milletvekili Wrzesnewsky, “1944 Kırım Tatar Soykırımının (Sürgünlik) 75’inci yılında, Kırım Tatar Soykırımını tanımanın ve tasarımı Komitede oy birliğiyle kabul etmenin önemini kavradıkları için Dış İlişkiler Komitesinde görev yapan tüm üyelere teşekkür ediyorum. Ayrıca, saat dolmadan önce bu tasarının engellenmesini ustalıkla önleyen Başkan Michael Levitt’e teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Dışişleri Komitesi’nde Wrzesnewskyj’in okuduğu tasarı şöyle: “İçtüzük 108’e uygun olarak ve 16 Mayıs 2019 tarihinde Sayın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve 10 Haziran 2019 tarihinde Sayın Vladimir Kara-Murza’nın Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Daimi Komitesi tanık ifadelerine dayanarak derhal aşağıdakileri Meclise bildiriniz: Tarihi gerçeğin desteklediği ve Mustafa Kırımoğlu’nun talep ettiği gibi, 1944’teki Kırım Tatar tehcirinin Sovyet diktatör Stalin tarafından yapılan bir soykırım olarak tanınması ve 18 Mayıs’ın Kırım Tatar tehcirini (Sürgünlik) anma günü olarak tanınması.”

16 Mayıs 2019’da ikonik (lider) Mustafa Kırımoğlu, Kanada Dışişleri Komitesinin önüne çıktı ve Bay Wrzesnewskyj’in 214 numaralı “Kırım Tatar Sürgünlüğü”tasarısının geçmesini istedi. Kanada için tüm Kırım Tatarlarının Sürgünlüüğünü soykırım olarak resmen tanımaları ve bir Anma Günü oluşturmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Kırım Tatar Heyeti, Dışişleri Komitesi üyelerine bu tarihi soykırım suçu ve Kremlin’in Kırım Tatarlarının yasa dışı olarak ilhak edilmiş Kırım’daki mevcut yöntemsel etnositleri (kültürel soykırım) hakkında bilgi verdi.

Aynı gün Kırımoğlu’nun komitenin önüne çıkması ve Wrzesnewskyj’in Kırım Tatar Soykırımı (Sürgünlik) üzerine M-214 tasarısını geçirmek için oy birliği ile kabulü için uğraştığı sırada, tasarı Avam Kamarasında kabul edildikten sonra büyük bir talihsizlik yaşandı. Muhafazakar milletvekillerince, Bay Wrzesnewskyj’in tasarıyı okumasına ve geçiş yolunu aramasına bile izin verilmedi.

10 Haziran 2019’da, Rusya’nın demokrasi yanlısı muhalefet lideri Vladimir Kara-Murza, Dışişleri Komitesi’ne önce Rusya’daki insan hakları durumunun kötüleştiğini ve Putin rejiminin hapsettiği siyasi mahkumların sayısını arttırdığını söyledi. Milletvekili Wrzesnewskyj, Kara-Murza’ya Kırım Tatarlarının durumu hakkında ve Sürgünlüğün soykırım (olarak nitelendirilmesini) destekleyip desteklemediği konusunda soru sorma fırsatını kullandı. Kara-Murza, “Böyle bir tanımlama yapmanın çok önemli olacağını düşünüyorum” dedi.

Bu, Bay Wrzesnewskyj’ye konuyla ilgili tasarıyı bildirme verme fırsatını verdi. 48 saatlik bekleme süresinden sonra, bu tasarı taşındı, tartışıldı ve geçti.”