Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle Ahıskalı Gençler Birliği tarafından "Ahıskalı Gençler II. Hukuk Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya ülkemizde eğitim gören Ahıskalı öğrenciler ile yurt dışından gelen Ahıska Türkü gençler katıldı.

 

23-24 Mart tarihinde Ankara’da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle Ahıskalı Gençler Derneği olarak “Ahıskalı Gençler Derneği 2. Hukuk Çalıştayı”nı hukuk alanında çalışan ve farklı bölümlerde eğitim alan katılımcılar ile gerçekleştirmiş bulunmaktadır