BURSA İLİNDE AHISKA TÜRKLERİNDEN İSTİSNAİ OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINACAKLARI GÖSTERİR
3. LİSTE
 
 
 

 Listede adı olanların belirtilen evrakları tedarik ettikten sonra Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

 3. Liste ve başvuru için istenen belgeler ektedir.

 Saygıyla duyurulur.

 

VATANDAŞLIĞI ÇIKANLARIN LİSTESİ:

 

 
 
 
 

AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRK VATANDAŞLIĞINA BAŞVURULARINDA GEREKLİ BELGELER

1-Pasaportlarınızın noter tasdikli Türkçe tercümesi.

2-Evlenme belgesinin noter tasdikli tercümesi. Belgenizin Konsolosluk-Kaymakamlık tasdik işleminin veya belge yurt dışından getirilirse APOSTİL işleminin yapılmış olması gerekmektedir.

3-Eşiniz vefat  etti ise  ölüm  belgesi, boşanma yurt dışında oldu ise mahkeme kararının noter tasdikli tercümesi. Belgenizin Konsolosluk-Kaymakamlık tasdik işleminin veya belge yurt dışından getirilirse APOSTİL  işleminin  yapılmış olması gerekmektedir.

4-Medeni durumunuzu gösterir ( Bekar, Dul, Boşanmış vs.) belgenizin noter tasdikli tercümesi. Belgenizin Konsolosluk- Kaymakamlık tasdik işleminin veya belge yurt dışından getirilirse APOSTİL işleminin yapılmış olması. 

5-Kimlik bilgilerinizi gösterir (Doğum belgesi) belgenin noter tasdikli tercümesi. Belgenizin Konsolosluk - Kaymakamlık tasdik işleminin yapılması veya belge yurt dışından getirilirse APOSTİL işleminin yapılmış olması gerekmektedir.

6-Kendi Ülke Resmi Makamlarınızdan alacağınız Anne-baba, eş veya çocuklarınızla aranızdaki aile kaydını gösterir belgenin noter tasdikli tercümesi. Belgenizin Konsolosluk-Kaymakamlık tasdik işleminin veya belge yurt dışından getirilirse APOSTİL işleminin yapılmış olması gerekiyor.

7-Eşlerin yalnız müracaatı sırasında kendisi ile birlikte 18 yaşından küçük çocuklarının müracaatı yapılacak ise, diğer eşten alınacak noter huzurunda alınacak “Muvafakatname” belgesi.

8-2 Yarım kapaklı dosya.

9-Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz (Başvuru yapıldıktan sonra yatırılacak. Kişi başı 10 TL).

10-Çocuklar resmi nikah dışında doğmuş ise çocukların doğduğu tarihteki annenin medeni hal belgesi.

11-İkamet tezkeresi fotokopisi (2 adet).

NOTLAR : 1-Noter tasdikleri Türkiye’deki noterlerden yapılacak.

2-Her belgenin ayrıca fotokopisi de hazırlanıp getirilecek. 

3-Vatandaşlık başvurusu için yalnızca listede ismi olan kişi, onun eşi ve bekar (hiç evlenmemiş) çocukları başvuru yapabileceklerdir. Eşlerden sadece birinin isminin listede bulunması, yukarıda belirtilen şekilde başvuru için yeterlidir.

4-18 yaş altı çocuklar müracaat sırasında gelmeyecekler.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 
 
 
 
Ajans Ahıska