Kurula 9 ülkeden gelen temsilcilere, belirledikleri yeni yol haritasını anlattıklarını vurgulayan Kassanov, Türkiye'ye gelen Ahıskalıların hiçbir probleminin kalmadığını vurguladı.

Kassanov, Türkiye'de 2017'de çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıyla Ahıskalı Türklere uzun dönem oturma izni verildiğini hatırlatarak, şu ana kadar 70 bin Ahıskalının Türk vatandaşı olduğunu, 100 Ahıskalının da uzun dönem ikamet izni aldığını söyledi.

"Her yerde hakkımızı savunacağız"

Yaşadıkları sürgüne rağmen dil, din, örf ve adetlerini hiç kaybetmediklerini ifade eden Kassanov, şöyle konuştu:

"Ana vatanımız Gürcistan'a dönüş oluşturmak istiyoruz. Bizi haksız yere sürdüler, gasbettikleri haklarımızı geri almak istiyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var, hedeflerimiz büyük. Yeni başkan yardımcım sadece bu işle ilgilenecek. Bizim Gürcistan'a dönebilmek ve haklarımızı alabilmek için ister Avrupa oturumlarında olsun ister uluslararası programlarda olsun her yerde hakkımızı savunacağız. Sürgüne uğrayan tüm toplumların içerisinde sadece bize vatana dönüş izni verilmedi. Biz suç işlemediğimiz halde sürülmüş bir toplumuz."

Çalışkan bir toplum olduklarını ve alın teriyle para kazandıklarını belirten Kassanov, Gürcistan'ın Ahıskalılardan korktuğunu dile getirdi.

İster tarım hayvancılık isterse fabrikalarda her yerde çalışabildiklerinin altını çizen Kassanov, yaşadıkları her ülkede birlik beraberlik oluşturmak, problemlerin üstesinden gelmek istediklerini söyledi.

Dünyada sürgüne uğrayan 600 bin Ahıskalı Türk'ün olduğunu bildiren Kassanov, Türkiye'de de çok sayıda Ahıskalı'nın yaşadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye bize hem yurt içinde hem yurt dışında her türlü desteği veriyor. Savaş bölgelerinde kalan Ahıskalıları Türkiye kurtardı. Bize her zaman iş, aş verdi. Vatana dönüş meselesinde Gürcistan'da Ahıskalılarla ilgili kanunlar yok. O kanunları kabul etmeleri için Avrupa Konseyi baskı yapıyor. Türkiye, orada da bize her türlü desteğini sürdürüyor. Gürcistan yöneticileriyle görüşen Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan oldu. Bizim meseleyi hep ön planda tutuyor, bizim haklarımızı savunuyor."

Türk oldukları için sürüldüklerini ifade eden Kassanov, sürüldükleri topraklarda bugün Ermenilerin yaşadığını sözlerine ekledi.

Ahıska Türkleri, 77 yıl önce sürgün edildi

Gürcistan'ın Türkiye sınırında yer alan Ahıska bölgesi,1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından imzalanan antlaşmayla Rusya'ya bırakıldı. Bölge, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği sınırları içinde kalan Gürcistan'a bağlandı. Bu dönem, SSCB içindeki tüm Türk ve Müslüman topluluklar gibi Ahıska Türkleri için de acıların başlangıcı oldu.

Dönemin SSCB lideri Stalin, İkinci Dünya Savaşı'nda Rus ordusunda savaşmalarına rağmen Ahıska Türkleri için sürgün kararını imzaladı.

Stalin'in emriyle bir gece ansızın gelen haber üzerine doğup büyüdükleri vatanlarından zorla terk ettirilen Ahıska Türkleri, "ölüm katarı" olarak adlandırılan hayvan vagonlarına istiflenerek bilinmez bir yolculuğa çıktı.

Yine Sovyetlerin iç bölgelerine gönderilen 90 bin ile 117 bin civarında Ahıska Türkü'nün birçoğu yolda hastalıktan, açlıktan yaşamını yitirdi. Ana vatanlarından koparılan ve gittikleri yerde hayatta kalan Ahıskalıların torunları, bugün Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, ABD ve Türkiye'de yaşamlarını sürdürüyor.

kaynak: trt avaz