Gürcistanlı araştırmacılar, Acara bölgesi Hihat Kalesi’nde başı kesilen SelimPaşa’nın kesilen başının nerede olduğunu araştırıyor.
Acaralı araştırmacı-yazar ve müze müdürü Binali Bolkvaze, Ahıska ve Acara bölgesi Paşası Selim Paşa’nın kesik başının Türkiye’ye götürüldüğünü söyledi. Bolkvaze, Hihat Kalesi yakınında olan Bako köyünde kafası kesilen Selim Paşa’nın bedeninin kendi köyü olan Argazevul’a gömüldüğünü ancak kafasının Türkiye’ye götürüldüğü için nerede olduğunu bilmediklerini anlattı.


ACARALI HAMŞİOĞLU SELİM PAŞA NİÇİN CEZALANDIRILDI?
Ahıska dergisi sahibi ve yazarı araştırmacı Yunus Zeyrek ise, “Bugün Gürcistan’da Hamşioğlu Selim Paşa’nın Osmanlı Devleti’ne karşı Gürcistan’ı tuttuğu, Acara’yı Osmanlı’dan koparıp Gürcistan’a bağlamak istediği için başı kesildiği şeklinde bir propaganda var.

Bu düşünceyle Selim Paşa milli kahraman ilan edilmiş hatta adına bir de anıt dikilmiştir. Halbuki Selim Paşa’nın başının kesilmesinin sebebi kesinlikle bu değildir. Yani o Osmanlı Devleti’ne karşı çıkan ve Gürcistan’ı tutan bir adam değildi. Kaldı ki onun başının kesildiği 1815 yılında bağımsız bir Gürcistan bile yoktu. Zira Gürcistan Krali Iraki II, 1874 yılında Rusya’ya bağlılığını ilan etmiş ve ülke 1801 yılından itibaren Çarlık Rusya’sının bir vilayeti haline gelmişti.

Hal böyleyken Selim Paşa hangi Gürcistan için Osmanlı’ya kafa tutacaktı? SelimPaşa’nın başının kesilmesinin sebebi şudur:


’Ahıska Valisi olan Hamşioğlu Selim Paşa Ardahan Beyi Hamit Bey’in karısına göz koymuştu. Bir bahaneyle onu hapsetmiş ve karısını da kendisi almıştı. Bu hadise ile birlikte o zamana kadar yaptığı bazı zulümler İstanbul’a bildirilmiş, 

Saray’dan SelimPaşa’nın kadını iade etmesi ve kendisinin de İstanbul’a gelmesi istenmiştir. Oraya giderse başına ne geleceğini bildiği için saraya gitmemiş, ailesini de alarak Acara’daki Hırhat Kalesi’ne çekilmiştir. Yani orada saklanmıştır.

Bahri Paşa komutasında bir askeri birlik Acara’ya gelmiş ve kaleyi kuşatmıştır. Kaleye giriş dehlizi Acaralılar tarafından gösterilmiş ve kaleye ulaşılmıştır. Yakalanan Paşa’nın, yine bir Acaralı tarafından kellesi kesilerek başı İstanbul’a götürülmüştür.’

Kaynak:Bugün