Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilen uluslar arası burs lar için mürecaatlar devam ediyor. türkiyede imam hatip lisesi yada ilahiyat okumak isteyen yabancı uyruklu adaylar Türkiye diyanet vakfının web sitesinden 

01 MART - 15 NİSAN 201  tarihleri arasından basvuru yapabilirler.

Başvuru takvimi şu şekilde:

 ÖNEMLİ NOT!! BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri :01 MART - 15 NİSAN 2016
Başvuruların Değerlendirilmesi :15 NİSAN - 01 MAYIS 2016
Mülakat Tarihlerinin Açıklanması :01 - 15 MAYIS 2016
Mülakata Davet Maillerinin Gönderilmesi :01 - 15 MAYIS 2016
Mülakatların Yapılması :15 MAYIS - 15 HAZİRAN 2016
Sonuçların Açıklanması :15 - 30 HAZİRAN 2016
Kazananların Vize Başvuruları :15 TEMMUZ- 15 AĞUSTOS 2016
 
Türkiyede İlahiyat Fakultesi eğitimi almak için burs başvuru şartları:

BAŞVURU VE BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Lisans Burs Programına başvuracak adaylar için aşağıdaki şartlar belirlenmiştir. Bu şartları taşımayanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmamak,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar Türkiye Diyanet Vakfı Lisans Burslarına başvuramazlar,
 • 01.01.1995’ten ve sonrası doğmuş olmak,
 • Bedence ve ruhça sağlam sıhhatli olup, Türkiye’de eğitim görmeye engel herhangi bir hali bulunmamak,
 • Ülkemizdeki lise düzeyine denk bir eğitim öğretim kurumunu en az iyi derece (70%) ile bitirmiş olmak,
 • Vakıfça geçerli kabul edilen bir mazereti olmaksızın liseden sonra öğrenimine iki yıldan fazla ara vermemiş olmak,
 • Ülkelerindeki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve hüküm giymemiş olmak,
 • Daha önce Vakfımız burslusu olarak herhangi bir öğretim kademesinde öğrenim görmekte iken Vakfımız bursluluğundan çıkarılmamış veya kendi isteği ile çıkmamış olmak,
 • Adayların başvuracağı düzeyde Türkiye'de bir programda halen eğitim görmemeleri gerekmektedir,
 • KKTC’den getirilecek öğrencilerde KKTC vatandaşı olmak.
 

İSTENİLEN BELGELER

 • Öğrencinin mezuniyetini gösterir lise diplomasının aslı veya resmi kurumlarca tasdikli sureti,
 • Lise düzeyini iyi derecede bitirdiğine dair (transkript) not çizelgesi, lise son sınıf öğrencisi ise bir önceki yıla ait not çizelgesi,
 • Nüfus cüzdanı aslı veya resmi kurumlarca tasdikli örneği,
 • Pasaport aslı veya resmi kurumlarca tasdikli örneği,
 • Türkiye’de sağlık yönünden öğrenim yapmasına engel bir hastalığı olmadığına dair resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu,
 • 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm ebadında),
 • Doğum belgesi,
 • Öğrenci velisinden Türkiye’de eğitim görmesine dair muvafakatname,
 • Türkiye’de öğrenim görmesi ile ilgili Referans veya Niyet Mektubu,
 • Varsa akademik, mesleki, dil vb. becerilere ait sertifikalar,

Başvuru yapmak için tıklayınız.....

 

 

Türkiyede imam hatip lisesi okumak için burs başvuru şartları:

BAŞVURU VE BAŞVURU KOŞULLARI

İHL programına başvuracak adaylar için aşağıdaki şartlar belirlenmiştir. Bu şartları taşımayanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 • Ülkemizdeki ilköğretim okulunun 8. sınıf seviyesine denk bir eğitim öğretim kurumunu en az iyi derece (70%) ile bitirmiş olmak.
 • Vakıfça geçerli kabul edilen bir mazereti olmaksızın ilköğretimden sonra öğrenimine iki yıldan fazla ara vermemiş olmak.
 • Erkek olmak,
 • 01.01.2000’dan sonra doğmuş olmak.
 • Ülkelerindeki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış olmak.
 • Bedence ve ruhça sağlam sıhhatli olup, Türkiye’de eğitim görmeye engel herhangi bir hali bulunmamak.
 • KKTC’den getirilecek öğrencilerde KKTC vatandaşı olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmamak.
 

İSTENİLEN BELGELER

  • Öğrencinin mezuniyetini gösterir ortaokul diplomasının aslı veya resmi kurumlarca tasdikli sureti,
  • İlköğretimin 8. sınıfını iyi derecede bitirdiğine dair (transkript) not çizelgesi, son sınıf öğrencisi ise bir önceki yıla ait not çizelgesi.
 • İlgili yurtdışı temsilciliğimiz bünyesindeki Eğitim Müşavirliğimizce öğrencinin diploması ile ilgili olarak düzenlenen Türkçe denklik belgesi (Bunun mümkün olmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin yapılması),
 • Nüfus cüzdanı aslı veya resmi kurumlarca tasdikli örneği,
 • Türkiye’de sağlık yönünden öğrenim yapmasına engel bir hastalığı olmadığına dair resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu,
 • 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm ebadında)
 • Öğrenim meşruhatlı vize,
 • Doğum belgesi
 • Öğrenci velisinden Türkiye’de eğitim görmesine dair muvafakat name.

Başvuru için tıklayınuız.....