Ahıskalı Akademisyenden Kardeş Azerbaycan Halkına Vefa Borcu

Haziran ayının 13`de Azerbaycan`da Yrd. Doç. Dr. Ahmed Niyazov`un yeni kitabının sunumu ile bağlı tanıtım merasimi geçirilmiştir. “XIX Asır Azerbaycanın Kuzey Batısında Dini Hayat, İlim ve Medreseler” adlı kitap, Azerbaycan Respublikası Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesi`nin izni ile basılmıştır. Çalışma Dini İcmalara mali destek gösterilmesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Destek Projesi esasında bölge dini icmaları projelendirmesi ile yürütülmüştür.

 Zakatala ve Balaken rayonlarının dini icmaları, Bakü İslam Üniversitetinin Zakatala şubesinin öğretim üyeleri ve fakülte talebelerinin, aynı zamanda bölge aydınlarının da katılımları ile gerçekleştirilen programın açılış sözünü proje sahibi,  Zakatala rayonu Yukarı Tala mescidi dini icma başkanı Şakir Mehdiyev açtı. O, bölgenin geleneksel dini geçmişinin araştırılması maksadı taşıyan bu projenin uğurla başa çattığını bildirerek, kitabın müellifi Ahmed Niyazov`a, kitabın basımını temin eden Devlet Komitesine ve  kitabın hazırlanmasında emeği geçen her kese teşekkür etti.

Daha sonra söz alan DKİDK-nin Zakatala bölgesi üzre şube müdiri Mehman İsmayılov bu proje neticesinde basılan kitabın bize Azerbaycanın tarihi dini keçmişi  ve günümüze kadar muhafaza edilen geleneksel dini heyatı ile bağlı derin bilgiler elde etmeye imkan verdiğini ve aynı zamanda bu projenin Azerbaycan`ın ne denli zengin bir mirasa sahip olduğunu gözler önüne serdiğini kitaba dair atıflarla bildirerek, Dövlet Komitesinin bundan sonra da bu tür projelere destek vereceğini bildirdi.

 

Daha sonra kitabın yazarı Yard. Doç. Dr. Ahmed Niyazov katılımcılara çalışmanın mahiyeti, araştırmaların ana hedeflerini esas alan ve konu itibariyle kitabın bölge için önem arz eden yönlerine dair geniş bir konuşma yaptı.

Ajans Ahıska